wz

INFORMACE O SINUSOVÝCH KMITOČTECH VE FORMÁTU MP3 KTERÉ JSOU

V SEKCI DOWNLOAD KE STAŽENÍ

 

Umístil do sekce DOWNLOAD sinusové kmitočty v mp3 souborech zabalené v zipu, teď tedy pár slov k nim :

 

Vše je zabaleno v zip archývech a jsou v nich kmitočty od 16 hz do 20 khz, pásmo 16 – 90 hz je rozděleno po

1 hz. Pásmo 90 – 20000 hz je již rozděleno různorodě, ale velmi hustě.

Naprosto všechny soubory mají úroveň hlasitosti v – 2 dB. Kmitočty od 16 – 11500 hz jsou

dlouhé 12 sekund, kmitočty 12 khz – 16 khz  9 sekund a kmitočty 16.5 khz – 20 khz  7 sekund.

 Většina souborů má 70 a potom 80 kB, asi od 6 khz velikost naroste na 86 kB potom od 13 khz na 96 kB a od 16 khz na nějakých 115 Kb, s rostoucím kmitočtem je totiž potřeba zvýšit  tok, ale proto, že jsem soubory s vysokými kmitočty zkrátil, tak ten nárůst není tak citelný, stejně na 15 khz asi ladit nebudeme, že?

Vše je  mono mp3 16 bit, vzorkovací kmitočet 44.1 khz, takže převedení na wav nebude dělat problémy. Nejdříve jsem uvažoval o vzorkovacím kmitočtu 24000 hz na nízkých kmitočtech. Ale to byla naprostá hovadina.

Nedošlo mi, že to dost dobře nejde převést nižší vzor. kmitočet na vyšší.

Mě se to tedy nepovedlo, nebo vlastně povedlo, ale zvuk byl zkreslený a to tedy silně.

Musel jsem spoustu tracků dělat znova, debilita prostě ještě nevymřela.

 

Všechny tracky jsem po komprimaci kontroloval a podle toho také řídil tok.

Kontroloval jsem hlasitost, tvar sinusovky a kmitočtovou char. komprimovaných kmitočtů

( přesnost kmitočtu, hladinu zkreslení ).

Nebylo to sice tak ideální, jak jsem myslel, ale i tak velmi dobré, s hlasitostí a s přesností kmitočtů problémy nebyly, ale s vyššími kmitočty narůstalo v mp3 souborech zkreslení a to hlavně harmonické. Takže bylo potřeba každý komprimovaný soubor vždy překontrolovat a v případě nárůstu hladiny parazitních kmitočtů zvednout tok.

No ale dopadlo to dobře, podařilo se mi takřka u všech komprimovaných tracků udržet hladinu parazitních kmitočtů pod -72 dB, pouze asi u 3 tracků to občas skočí na – 66 dB.

Dopadlo to tedy dobře, -72 dB je dostatečně hluboko na to aby tyto parazitní kmity byly jen těžko rozeznatelné, nakonec to uslyšíte, pro klid duše sem dám ještě fotky pro srovnání originálních wav a MP3. Ty modré kmit.char. budou z audioeditoru cool edit pro 2.0 a ty dvě černobílé ze sound forge 6.0. To proto, že ten frekvenční analyzer v cool editu má na nízkých kmitočtech dost hrubé rozlišení a kmitočty se slévají, ale sound forge je v této oblasti velmi přesný. zde k jsou grafy k vidění - GRAFY

 

Takže z kmitočtů které jsou v zip archyvech v  první tabulce v sekci DOWNLOAD lze samozřejmě vytvořit jak CD generátor na ladění kmit. char. a impedance, tak i  na ladění bassreflexu ( kmitočty rozdělené po 1 hz ).

 

Ještě pokud jde o ty vysoké kmitočty 14 khz a výše, tak jsem je tam ani nechtěl dávat, protože to je opravdu na hranici schopností formátu mp3, ale nakonec když jsem je zkrátil na těch 7 sekund a viděl, že jsou  takřka stejně kvalitní jako ostatní kmitočty, tak jsem je tam nakonec dal. Nicméně na výškách můžou být nepatrně slyšitelné parazitní kmitočty v těch – 72 dB myslím 16 khz a výše, protože např. 19 khz už vůbec neslyším a tak když přilepíte ucho na výškový reproduktor, zaregistrujete ty parazitní kmitočty.

Na to má ale také vliv CD přehrávač a hlavně zesilovač a reproduktory nejvíce.

Tím chci tedy říct, aby někdo podle těch kmitočtů 14 khz a výše neposuzoval zkreslení výškového reproduktoru či nějakého komponentu.

 

V jednom zipu jsou ještě taky klouzavé tóny se zaměřením na basy a středobasy.

Dále jsem tam také přidal různé kombinace kmitočtů, např. 50 a 150 hz, je to dobré asi hlavně na naladění správné hlasitosti subwooferu než na bassreflex.

 

 

 Proč jsou kmitočty v MP3?
Rozhodně klasický sinusový generátor nejlepší je pokud jde o praktičnost použití.
Pokud ale CD generátor vytvoříme čistě digitálně na kvalitním softu a nebudeme takto vzniklé nahrávky komprimovat (například pomocí MP3, magnetofon atd.) tak kvalita takto vzniklých sinusových tónů není o nic horší (někdy i lepší) než na klasickém NF generátoru. Samozřejmě jen v případě, že je toto CD přehráváno na aspoň trochu slušném CD přehrávači. Nakonec i klasické sinusové generátory jsou kvalitní i nekvalitní, přesné, méně přesné. Sám jeden takový doma mám a pracovat s ním je děs, nepřesnost, kolísání hlasitosti tónů, někdy zase slyšitelné zkreslení. Je ale dost starý a zázrak to nikdy nebyl.


Pokud jde o ty MP3 sínusy tak jde o to, že chci aby si pomocí těchto sinusových tónů např. ve formátu MP3
mohl každý kdo nemá program k čistě digitálnímu vytvoření těchto sinusových tónů vytvořit dostatečně kvalitní CD generátor k ladění reprosoustav. Samozřejmě před vypálením na CD se tyto komprimované soubory musejí převést na 16 bitový wav se vzorkovacím kmitočetem 44.1 khz.
Navíc sem nemůžu dávat  nekomprimovaný velký wav, protože by se sem  vše nevešlo.( 50 MB místa pro web)

Navíc když jsem soubory wav vytvořené z komprimovaných souborů frekvenčně analyzoval v audioeditoru sound forge 7.0 zjistil jsem, že hlasitost přenášeného kmitočtu je naprosto shodná jako na originálních wav souborech a
ani v průběhu nahrávky se nemění. Kmitočet také zůstal naprosto stejný a neposunul se, sinusová křivka se nepokřivila, ani nijak nezdeformovala a šum ( parazitní kmitočty ) také nepřibyl a pohybuje se okolo -72 dB.
Sám jsem byl překvapen, že komprimace tyto jednotlivé sinusové tóny nijak výrazněji nezdeformovala, je to tím, že přenášíme pouze jeden silný kmitočet s konstantní hlasitostí, ale muzika je celé spektrum komitočtů s různou hlasitostí proto pro ní komprimace znamená citelnou degradaci a to hlavně pokud jde o dynamiku záznamu a kmitočtové ořezávání je jasné. Ale sinusové tóny nejsou hudba (!!!!!!) a jeden sinusový tón už vůbec ne. Zde není žádná velká dynamika potřebná, je to naprosto jednoduchý hloupý sinusový průběh
s konstantní hlasitostí po celém záznamu.
Takže můžu s jistotou říct, že z těchto komprimovaných souborů bude možno stále vytvořit kvalitní CD generátor,
kupodivu to tak je.

Jinak proč CD generátor? Pokud člověk vlastní kvalitní klasický sinusový generátor tak CD nepotřebuje. Ale pokud ho nemá a má PC s vypalovačkou, tak je pro něj velice snadné CD generátor vytvořit a je to finančně lepší než si koupit klasický či originální CD generátor, který zajisté nebude podle jeho představ a nebude obsahovat naprosto vše co potřebuje ( myslím CD generátor ).


Jasně je tady možnost CD generátor nevytvářet a do zesilovače pustit signál rovnou z PC,
ale to je hřích s ohledem na kvalitu zvukových
karet a to i v případě nějakého Sound blasteru.

Domů